„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”

Roman Dmowski

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli polskich związanych w dowolny sposób z Ziemią Sierzchowską, mających na uwadze jej dobro, dobro jej mieszkańców. Organizacja podejmuje wielopłaszczyznowe działania eksponujące lokalne piękno, promuje sierzchowskie wartości i atuty, zwalcza zagrożenia i problemy trapiące nasze wspólne, rodzinne strony.