Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Sierzchowskiej istnieje formalnie od 29 kwietnia 2009 roku.

Tego dnia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ale wszystko zaczęło się znacznie wcześniej.

Któregoś majowego popołudnia 2006 roku ksiądz Tadeusz Jaros zainicjował spotkanie grupy sierzchowian i ich przyjaciół.  To właśnie wtedy, na plebanii, powstało TPZS – na początku jako grupa nieformalna.

Wtedy też określono najważniejsze cele, jakie TPZS powinno i mogłoby realizować. Właściwie to postawiono sobie  jeden cel, nadrzędny, który sformułowano następująco: troska o wieś, jej upiększenie, promocję, uatrakcyjnienie oferty życia kulturalnego.

Do realizacji tak sformułowanego celu wiodły i wiodą różne drogi. I tak staraniem Towarzystwa oraz mieszkańców wsi, wspierających działalność stowarzyszenia, upiększono teren przy stawie, posadzono krzewy, wykonano klomb przy drzewie, wykonano ławki, stół, altankę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż część funduszy koniecznych do zrealizowania tego zadania pochodziła   od Wójta Gminy Cielądz oraz od Starosty Rawskiego.

Po dwóch latach nieformalnej działalności, w roku 2008, aby skuteczniej działać, postanowiono sformalizować stowarzyszenie. A nie było to łatwe zadanie. Podjął się go Michał Piątek. Najpierw należało uporać się z opracowaniem szeregu dokumentów określających działalność TPZS, a potem pokonać „ biurokratyczne schody”. Wreszcie po dziewięciu miesiącach zabiegów udało się. I tak od 29 IV 2009 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej istnieje jako stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, ma osobowość prawną i … wiele planów na przyszłość. O ich realizacji będziemy na bieżąco informować.

Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich, którzy chcą, aby Sierzchowy były ładniejsze, do współpracy na rzecz naszej wsi.  Lista członków TPZS jest ciągle otwarta.