Pożegnanie lata, czyli Zabawa w Sierzchowach – jest to coroczna impreza organizowana na świeżym powietrzu przypadająca na wrzesień. Część  oficjalna to przemówienia zaproszonych gości, występy młodzieży szkolnej, lokalnych grup artystycznych, między innymi  Kapeli Jerzego Dzierżka  oraz Grupy Wieńcowej. Część nieoficjalna to zabawa na deskach przy żywej muzyce. Imprezie towarzyszą liczne atrakcje: wystawy rękodzielnictwa, wystawy malarskie, fotograficzne, atrakcje dla dzieci. Pierwsza jej edycja odbyła się 12 września 2010 roku i połączona została z dożynkami parafialnymi.

Klub wiejski – jest domem  Stowarzyszenia. Odbywają się w nim wszelkie działania edukacyjne, spotkania integracyjne, prowadzona jest biblioteka, można pograć w bilard oraz w tenisa stołowego, skorzystać z Internetu oraz kserokopiarki i drukarki, spotkać się ze znajomymi. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 22.00.

Działania edukacyjne – do najważniejszych należy wliczyć prowadzenie zajęć z muzyki, fotografii a w przyszłości także z języka angielskiego. Do dyspozycji mieszkańców są także zbiory biblioteki społecznej.

Echo Ziemi Sierzchowskiej – jest to kwartalnik ukazujący się w Sierzchowach i okolicach w nakładzie każdorazowo przekraczającym 100 egzemplarzy. Dociera on do mieszkańców wsi Sierzchowy oraz osób deklarujących chęć jego posiadania praktycznie bez względu na miejsce zamieszkania. Redaktorzy czasopisma opisują przede wszystkim aktualne wydarzenia, ale także opisują tradycje i obrzędy w okolicy, prezentują  perełki Ziemi Sierzchowskiej, a więc zabytki lub inne ciekawe miejsca. W każdym numerze przedstawiona zostaje jedna z wiosek najbliższej okolicy oraz jedna organizacja działająca w Ziemi Sierzchowskiej.

Ziemia Sierzchowska. W kalejdoskopie dziejów – jest to publikacja książkowa wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej, której redaktorem jest Maria Piątek. Publikacja ukazała się w nakładzie 150 egzemplarzy, niestety nie jest już dostępna. Można ją jednak wypożyczać w bibliotece w klubie wiejskim. Książka opisuje dzieje Ziemi Sierzchowskiej, jej obecny rys demograficzny i gospodarczy, a także kulturowy. Wszystko to uzupełnia bogata kolekcja zdjęć. Publikacja liczy 78 stron.

Prace społeczne – członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej regularnie spotykają się, aby wspólnie dbać o miejsce w którym mieszkamy. Ta aktywność obywatelska przyczyniła się do: wyremontowania pomieszczeń klubu wiejskiego, rewitalizacji centrum wsi Sierzchowy oraz instalacji placu zabaw zakupionego ze środków funduszu sołeckiego.

Koło Gospodyń Wiejskich – zwane także Grupą Wieńcową. Składa się ono z gospodyń Ziemi Sierzchowskiej. Panie wchodzące w jej skład zajmują się wytwarzaniem wielu atrakcyjnych produktów, które swym wyglądem, lub właściwościami nawiązują do lokalnej kultury, wartości, a niekiedy także tradycji. To także organizacja, która zapewnia catering imprez organizowanych  przez TPZS.

Wyjazdy zorganizowane – w 2010 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej zorganizowało dla swych członków  bezpłatne wyjazdy na basen. Liczymy, że tego typu atrakcji w kolejnych latach będzie systematycznie rosła.