Skład Zarządu:

  • Marek Strzelak – Prezes Zarządu
  • Elżbieta Szymańska – Vice-prezes Zarządu
  • Michał Piątek – Vice-prezes Zarządu
  • Halina Kielan – Sekretarz
  • Emilia Misztal – Skarbnik